O  D  Z  N  A  K Y        F  A I

 

 

Z histórie:

Plachtárske odznaky zaviedla FAI od 1.1.1930, po založení Medzinárodnej plachtárskej komisie ISTUS v r. 1929.

Od 1.1.1930 platí:   Odznak     A:   Let v trvaní 30 sekúnd

                                                B:   2 lety v trvaní 45 sekúnd

                                                      1 let v trvaní 60 sekúnd v tvare „S“

                                                C:   1 let v trvaní 25 minút nad miestom štartu

                                             

                                                D   (strieborné C):  Let v trvaní 5 hodín

                                                                              Let na vzdialenosť 50 km

                                                                              Prevýšenie 1000 metrov

 

Od 1.1.1938 platí:   Odznak E  (zlaté C):         Prelet 300 km

Prevýšenie 3000 metrov

(let v trvaní 5 hodín) 

 

Z archívu: 

Do roku 1947 existovalo v Čekoslovensku súbežne dvojaké číslovanie strieborných odznakov. V SNA od č.1 – 21, v  ČNA č.1 – 45.

V Brne sa konala 22.a 23. novembra 1947 schôdza Plachtárskeho poradného sboru pri Aeroklube Československej republiky na ktorej bolo prijatý poriadok pre získavanie, vydávanie a evidenciu strieborných a zlatých plachtárskych odznakov podľa stanov FAI.

Bolo prijaté rozhodnutie o spoločnom celoštátnom číslovaní odznakov. Vzhľadom na to, že nebolo možné stiahnuť vydané odznaky, nové číslovanie nebralo na zreteľ poradie kedy boli odznaky vydané, ale na dátum splnenia poslednej podmienky.Toto celoštátne číslovanie platilo do rozdelenia ČSFR. Od 1.1.1993 pokračuje číslovanie v SNA.

V tabuľkách sú uvedení piloti z aeroklubov na území Slovenska.

                                                               Spracovala: Dr.D.Divoková -  ŠK BO SNA, č.r. 002

 

 

 

 

 

                S T R I E B O R N Ý    P L A C H T Á R S K Y   O D Z N A K     F A I

 

 

Číslo                   

Meno pilota                                                   

Aeroklub

Rok vydania                                   

 

 

 

 

1            /  4 

Poliaček    Pavol

Žilina

1942

14          /  5

Špirňák   Michal

Partizánske

1942

             /   6

Téžer  Aladár

SNA

1942

              /  7

Pagáč  Štefan

SNA

1942

2            /  8

Kopáčik  Jozef

Žilina

1942

              /  9 

Bukovinský  Zoltán

SNA

1943

3            /14

Glesk  Jozef

Žilina

1946

4           / 16

Slamka  Rudolf

Bratislava

1946

5           / 20

Pleško  Štefan

Bratislava

1946

6           / 21

Zábrodský  Jozef

Bratislava

1946

7           / 22

Buchta  Milan

Žilina

1946

8           /23

Šmehýl  Gustáv

Žilina

1946

9           / 24

Marendiak  Slavomír

Partizánske

1946

10         / 25

Klein  Bartolomej

Žilina

1946

11         / 26

Kubinský  Július

Žilina

1946

12         / 27

Budík Ján

Žilina

1946

             / 40

Mičík  Ivan

SNA

1947

16         / 44

Lípa  Milan

Bratislava

1947

17         / 47

Vávrová   Eva

Bratislava

1947

21         / 82

Maňka  Tomáš

Bratislava

1947

62

Budík  Vladimír

Žilina

1948

97       / 142

Sitta  Ľudovít

Trnava

1949

98       / 143

Patrik  Ján

Svit

1949

99       / 144

Gajarský  Ján

Plachtárska škola Straník

1949

100     / 145

Slíž  Milan

Žilina

1949

149

Pazdírek  Miloslav

Prešov

1950

154  

Višňovec   Ján

Žilina

1950

 203       

Novotný  Jaroslav

Bratislava

1949

228

Kendera  Ondrej

Bratislava

1949

308

Šenk  Rudolf

Košice

1950

310

Kozlovský  Rudolf

Košice

1950

328

Markovič  Gejza

Prešov

1950

329

Hrebenár  Ivan

Prešov

1950

330

Gaál  Ondrej

Prešov

1950

398

Královič  Anton

Banská Bystrica

1955

443

Vnuk  Pavel

Bratislava

 

546

Kovalčíková  Nadežda

Bratislava

1954

601

Koreň  Ivan

Bratislava

1952

603

Hudoba  Ondrej

Banská Bystrica

1953

605

Haváč  Rudolf

Nitra

1953

606

Mikulec  Karol

Nitra

1953

621

Rudnický  Miroslav

Banská Bystrica

1953

627

Krajčovič  Pavel

Nové Zámky

1953

655

Skácel  Ladislav

Žilina

1953

656

Pavčo  Valent

Žilina

1953

663

Filo   Albín

Banská Bystria

1953

673

Kovačovič  Ján

Trnava

1953

674

Stach  Pavel

Trnava

1953

675

Vnuk  Ivan

Trnava

1953

680

Dolejš  Otto

Nitra

1953

715

Chyba  Juraj

Bratislava

1953

723

Kirner  Viliam

Trnava

1953

739

Krippner  Oto

Banská Bystrica

1954

761

Šouc  Juraj

Banská Bystica

1954

762

Boroš  Milan

Banská Bystrica

1954

763

Brečková  Vlasta

Banská Bystrica

1954

764

Borguľa Ondrej

Očová

1954

776

Posmik  Jozef

Bratislava

1953

795

Hubert  Štefan

Banská Bystrica

1955

835

Oravec  Tomáš

Prešov

1955

886

Sabol  Jozef

Prešov

1956

889

Stodolovský  Ján

Bratislava

1956

910

Martančík  Ladislav

Poprad

1956

936

Geleta  Ladislav

Trnava

1955

940

Kubáň  Ivan

Bratislava

1955

983

Kuchta  Dušan

Žilina

1956

984

Olajec  Anton

Žilina

1956

985

Stolička  Milan

Žilina

1956

996

Bartoň  Vincent

Bratislava

1956

997

Mojto  Štefan

Bratislava

1956

998

Hollý  Miroslav

Bratislava

1956

1007

Bohúň  Ivan

Žilina

1956

1011

Kabelka  Ján

Banská Bystrica

1956

1012

Bedřich  František

Banská Bystrica

1956

1013

Varga  Vlad

Banská Bystrica

1956

1015

Flašík  Vladimír

Poprad

1956

1037

Podkonický   Milan

Banská Bystrica

1954

1038

Oravec  Jozef

Banská Bystrica

1956

1939

Molnár  Aleš

Banská Bysrica

1956

1055

Cadrik  Ludvík

Žilina

1954

1056

Baier Bedřich

Žilina

1954

1057

Baier  Rudolf

Žilina

1954

1072

Žiaran  Martin

Poprad

1957

1073

Flašík  Milan

Poprad

1954

1074

Polorecký  Anton

Poprad

1957

1075

Kubiska  Miroslav

Poprad

1955

1093

Kašpar  Alois

Žilina

1957

1134

Nižňanský  Karol

Košice

1957

1146

Achejov  Peter

Žilina

1957

1148

Rakús  Ján

Očová

1957

1149

Chlumecký   Achilo

Lučenec

1967

1150

Bujňák  Vladimír

Poprad

1957

1183

Korman  Ondrej

Prešov

1955

1341

Michalík  František

Poprad

1954

1377

Belko  Štefan

Banská Bystrica

1957

1378

Huliak  Juraj

Banská Bystrica

1957

1380

Mesiarik  Jozef

Banská Bystrica

1957

1381

Šín  Karol

Banská Bystrica

1957

1382

Strapko  Július

Banská Bystrica

1957

1397

Libant  Dušan

Nitra

1955

1398

Pavelka  Štefan

Nitra

1959

1427

Muller  Pavol

Nitra

1957

1428

Ottová  Anna

Nitra

1959

1429

Ďuríček  Juraj

Partizánske

1959

1464

Vojtyla  František

Žilina

1959

1466

Grupáč  Milan

Nitra

1957

1467

Franek  Jozef

Nitra

1957

1496

Trebichanský  Benedikt

Trenčín

1957

1497

Červenka  Rudolf

Bratislava

1959

1498

Sodomka  Zdeněk

Bratislava

1959

1500

Mišún   Vlastimil

Trenčín

1959

1517

Oravec  Rudolf

Žilina

1955

1518

Kantor  Milan

Ružomberok

1958

1519

Kiška  Jozef

Ružomberok

1958

1520

Repa  Ondrej

Ružomberok

1958

1521

Šabo  Ivan

Liptovský Hrádok

1957

1522

Čerňan  Vladimír

Partizánske

1957

1523

Zajac  Jozef

Partizánske

1957

1524

Priečinský  Peter

Partizánske

1956

1525

Fulop  Vojtech

Nitra

1956

1526

Tehlár  Cyprián

Nitra

1956

1527

Hudec  Miroslav

Nitra

1955

1528

Ott  Jozef

Nitra

1957

1534

Balga  Anton

Žilina

1958

1535

Adamovič  Igor

Žilina

1958

1546

Dobiáš  Ján

Nitra

1959

1547

Bezák  Stanislav

Nitra

1958

1610

Vojaček  Július

Košice

1958

1611

Dula  Alexander

Košice

1958

1612

Holeša  Benedikt

Žilina

1960

1613

Loj  Karol

Žilina

1960

1614

Bolo  Alojz

Žilina

1960

1615

Štefánik  František

Žilina

1960

1671

Divok  Ján

Spišská Nová Ves

1958

1672

Jurčák  Karol

Spišská Nová Ves

1957

1688

Juráček  Justín

Sliač

1960

1689

Klas  Ivan

Žilina

1960

1697

Bača  Anton

Kamenica nad Cirochou

1960

1698

Kováč  Albín

Spišská Nová Ves

1960

1714

Červenková  Hana

Trenčín

1961

1732

Czihálová  Jana

Spišská Nová Ves

1960

1733

Frnčo  Ján

Košice

1961

1734

Hrenko  Rudolf

Košice

1961

1735

Frič  Tomáš

Košice

1959

1736

Kručko  Ladislav

Spišská Nová Ves

1961

1737

Hritz  Milan

Spišská Nová Ves

1961

1782

Glivický  Alois

Trenčín

1961

1783

Horáček  Juraj

Trenčín

1961

1784

Kajnar  Oldřich

Trenčín

1961

1785

Kobza  Ladislav

Trenčín

1961

1786

Kurník  Ján

Trenčín

1961

1787

Perthen  Erich

Trenčín

1961

1788

Tvrdoň  Michal

Trenčín

1961

1830

Harasthy  Juraj

Spišská Nová Ves

1962

1831

Rebroš  Anton

Spišská Nová Ves

1962

1832

Galula  Emil

Kamenica nad Cirochou

1962

1833

Kováľ  František

Kamenica nad Cirochou

1962

1834

Schutz  Emil

Prešov

1962

1835

Hajdu  Imrich

Prešov

1962

1836

Nižník  Vojtech

Prešov

1962

1838

Svetlík  Štefan

Prievidza

1962

1839

Beňuš  Ivan

Banská Bystrica

1962

1840

Ciesar  Ivan

Žilina

1962

1841

Danišek  Jaroslav

Žilina

1962

1844

Kručko  Juraj

Spišská Nová Ves

1962

1859

Kolesár  Ján

Spišská Nová Ves

1962

1860

Ďurana  Ladislav

Žilina

1962

1861

Stejskel  Pavol

Žilina

1962

1862

Podhorský  Anton

Žilina

1962

1863

Šoltés  Mikuláš

Žilina

1962

1894

Legeň  Jozef

Nitra

1962

1895

Babinec  Jozef

Senica

1962

1896

Bardiovský  Kazimír

Senica

1962

1897

Benža  Pavol

Senica

1962

1898

Čajko  Jozef

Senica

1962

1899

Kaňa  Ľubomír

Senica

1962

1900

Svatý  Ferdinand

Senica

1962

1901

Škandera  Peter

Senica

1962

1902

Tulák  Milan

Senica

1962

1903

Veslár  Pavol

Senica

1962

1904

Kolbay  Jozef

Partizánske

1962

1905

Olejka  Stanislav

Partizánske

1962

1958

Kušnír  Štefan

Košice

1962

1959

Králik  Rastislav

Prievidza

1962

1960

Arendárik  Ivan

Žilina

1962

1961

Muchyová  Helena

Žilina

1962

1962

Turan  Vojtech

Ružomberok

1962

1978

Bevelaqua  František

Prievidza

1962

1979

Balúch  Zdenek

Prievidza

1962

2026

Kubica  Jozef

Prievidza

1963

2027

Mikuš  Ján

Kochanovce

1963

2028

Čeček  Peter

Trenčín

1963

2029

Vanek  Ján

Trenčín

1963

2030

Pastorek  Jozef

Trenčín

1963

2031

Černák  Zdenek

Holíč

1963

2032

Ondruš  Milan

Holíč

1963

2033

Petrovič  Alojz

Holíč

1963

2034

Tvaružek  Vladimír

Holíč

1963

2035

Pinda  Ján

Holíč

1963

2036

Ciprys  Miroslav

Holíč

1963

2037

Michalovič  Ladislav

Holíč

1963

2038

Stehlík  Vladimír

Holíč

1963

2039

Špaček  Ľudevít

Holíč

1963

2040

Budovič  Libor

Holíč

1963

2041

Šimek  Miroslav

Holíč

1963

2042

Slobodová  Agneša

Holíč

1963

2043

Gregor  Oldřich

Holíč

1963

2044

Karas  Ferdinand

Holíč

1963

2050

Bubenko  Štefan

Košice

1963

2051

Galgon  Imrich

Košice

1963

2052

Velký  Štefan

Kamenica nad Cirochou

1963

2085

Kovaľan  Emil

Spišská Nová Ves

1963

2086

Saban  Jaroslav

Ražňany

1963

2106

Ščambura  Štefan

Prešov

1963

2122

Křivda  Ladislav

Nitra

1963

2123

Hlaváč  Imrich

Nitra

1963

2124

Chlapík  Tibor

Nitra

1963

2125

Frišo  Milan

Nitra

1963

2139

Zbiňovský  Viliam

Prešov

1963

2140

Šalamún  Vladimír

Prešov

1963

2176

Kedro  Pavol

Bratislava

1963

2177

Labanič  Miroslav

Bratislava

1963

2178

Bílek  Oldřich

Bratislava

1963

2179

Dinžík  Ján

Bratislava

1963

2197

Chalachánová  Barbora

Ružomberok

1964

2198

Durdiak   Ján

Ružomberok

1964

2199

Jirku  Miloslav

Bratislava

1964

2200

Kobetič  Ľubomír

Trnava

1964

2201

Landrašič  Štefan

Trnava

1964

2202

Januščák  Milan

Trnava

1964

2217

Poturnay  Štefan

Trnava

1964

2218

Kozár  Oskar

Trnava

1964

2219

Mazúr  Miroslav

Trnava

1964

2220

Lajda  Emil

Trnava

1964

2314

Ukropec  Šimon

Piešťany

1965

2342

Súlovský  Ján

Piešťany

1965

2343

Polák  Pavol

Piešťany

1965

2349

Šimurdiak  Jozef

Martin

1965

2350

Švec  Imrich

Martin

1965

2351

Schimik  Gustáv

Martin

1965

2352

Nový  Ján

Martin

1965

2353

Bandík  Ján

Martin

1965

2363

Hudec  Dušan

Banská Bystrica

1965

2364

Kotek  Tibor

Lučenec

1965

2365

Aláč  Jozef

Lučenec

1965

2366

Rimavec  Ján

Lučenec

1965

2367

Koller  Ján

Lučenec

1965

2370

Žipaj  Jozef

Ružomberok

1965

2371

Kováč  František

Prievidza

1965

2372

Hajnovič  Anton

Prievidza

1965

2385

Královič  Anton

Trenčín

1966

2386

Lesay  Rudolf

Trnava

1966

2387

Ryška  Aloiz

Trnava

1966

2388

Krist  Herman

Trnava

1966

2389

Bardiovský  Zdeno

Senica

1966

2390

Slezák  Miroslav

Senica

1966

2414

Molnárová  Alexia

Trenčín

1966

2415

Moskalová  Anna

Trenčín

1966

2439

Ohrablo  Jozef

Trnava

1967

2440

Sokol  Antonín

Bratislava

1967

2441

Vozárová  Blažena

Bratislava

1967

2442

Šimurdiak  Karol

Martin

1967

2443

Kozlovský  Milan

Košice

1967

2457

Trávniček  Jiří

Holíč

1967

2461

Procházka  Juraj

Bratislava

1967

2472

Rosecký  Juraj

Trenčín

1967

2473

Jacola  Ivan

Trenčín

1967

2474

Tvrdoň  Pavel

Trenčín

1967

2475

Rehák  Milan

Trenčín

1967

2493

Horský  Teodor

Nitra

1967

2553

Belica  Milan

Martin

1967

2554

Vajda  Ján

Martin

1967

2555

Švec  Ladislav

Martin

1967

2556

Dorniak  Ján

Ružomberok

1967

2557

Filo  Emil

Piešťany

1967

2558

Polonec  Daniel

Martin

1967

2559

Boško  Jozef

Martin

1967

2560

Zilge  Rudolf

Ružomberok

1967

2561

Chudiak  Dušan

Ružomberok

1967

2562

Haluška  Ernest

Ružomberok

1967

2563

Hudec  Ivan

Trnava

1967

2564

Novák  Karol

Trnava

1967

2565

Šilhar  Michal

Trnava

1967

2584

Dodek  Dušan

Trenčín

1967

2585

Dian  Milan

Dubnica

1967

2586

Nevařil  Lubomír

Dubnica

1967

2587

Dvorský  Ján

Dubnica

1967

2588

Kukulský  Jaroslav

Trenčín

1967

2589

Knapp  Ján

Trenčín

1967

2590

Burešová  Libuša

Ražňany

1967

2591

Tuhrinský  Pavol

Prešov

1967

2592

Balara  Ján

Poprad

1967

2593

Staško  Štefan

Poprad

1967

2594

Garan  Ján

Poprad

1967

2595

Slivovský  Ladislav

Poprad

1967

2596

Mlčák  Rudolf

Partizánske

1967

2598

Peniaška  Jaroslav

Partizánske

1967

2599

Košík  Dušan

Piešťany

1967

2600

Szabó  Marian

Partizánske

1967

2611

Huliak  Rudolf

Očová

1968

2612

Žembery  Jozef

Očová

1968

2613

Kondáč  Ondrešj

Očová

1968

2614

Neveriš  Pavel

Očová

1968

2615

Jancík  Ján

Očová

1968

2616

Lalík  Jozef

Očová

1968

2617

Rakúsová  Alžbeta

Očová

1968

2618

Duplák  Jozef

Kamenica nad Cirochou

1968

2619

Polaško  Ján

Kamenica nad Cirochou

1968

2620

Havrilak  Michal

Kamenica nad Cirochou

1968

2621

Priečinský  Pavol

Nitra

1968

2622

Čupr  Karel

Holíč

1968

2623

Gerža  Marcel

Holíč

1968

2624

Nekvinda  Pavel

Holíč

1968

2625

Patráš  Július

Banská Bystrica

1968

2626

Béreš  Ján

Banská Bystrica

1968

2627

Patráš  Jozef

Banská Bystrica

1968

2628

Luptáková  Marta

Banská Bystrica

1968

2629

Hrežďovič  Alexander

Banská Bystrica

1968

2630

Kvaltín  Jozef

Holíč

1968

2631

Vaša  Ivo

Holíč

1968

2632

Blaho  Milan

Piešťany

1968

2633

Bouček  Karel

Holíč

1968

2656

Slezák  Gustáv

Senica

1968

2668

Penev  Juraj

Prešov

1968

2686

Godžák   Michal

Kamenica Nad Cirochou

1968

2688

Drábik  Gustáv

Bratislava

1968

2692

Noruľák  Jozef

Bratislava

1968

2746

Vitková  Drahuša

Spišská Nová Ves

1968

2769

Kudláč  Vladimír

Piešťany

1968

2770

Rameš  Jozef

Martin

1968

2771

Valašek  Rudolf

Partizánske

1968

2785

Thémar  Marian

Martin

1969

2796

Táncoš  Jozef

Spišská Nová Ves

1969

2787

Eliáš  Pavol

Spišská Nová Ves

1969

2788

Haas  Ján

Spišská Nová Ves

1969

2789

Zgodava  Ondrej

Spišská Nová Ves

1969

2790

Leibieczer  Štefan

Spišská Nová Ves

1969

2791

Škarupa  Jozef

Spišská Nová  Ves

1969

2792

Chábela  Pavol

Senica

1969

2795

Slobodník  Ján

Prievidza

1969

2796

Zlocha  František

Prievidza

1969

2797

Korim  Jozef

Lučenec

1969

2798

Čiešok  Ján

Lučenec

1969

2799

Nagy  Vojtech

Nitra

1969

2800

Turčan  Ján

Lučenec

1969

2808

Járek  Robert

Nitra

1969

2809

Havelková  Hana

Nitra

1969

2810

Zukach  Tibor

Poprad

1969

2811

Pullman  Dušan

Poprad

1969

2812

Meluš  Miroslav

Poprad

1969

2813

Fečko  Jozef

Poprad

1969

2814

Bujňák  Ladislav

Poprad

1969

2815

Beňo  Ján

Poprad

1969

2834

Nosáľ  Eugen

Nitra

1969

2835

Hallo  Vladimír

Partizánske

1969

2836

Haško  Pavol

Partizánske

1969

2837

Dorazil  Karol

Martin

1969

2838

Hudec  Rudolf

Piešťany

1969

2839

Stanek  Pavol

Ražňany

1969

2844

Zeleňák  Ladislav

Piešťany

1969

2863

Golier  Viktor

Martin

1969

2864

Hrtánek  Pavel

Partizánske

1969

2915

Sklenár  Miroslav

Košice

1970

2795

Kindernay  Ladislav

Banská Bystrica

1970

2934

Priečinský  Ivan

Nitra

1970

2935

Čerba  Alexaner

Nitra

1970

2936

Tichý  Ján

Partizánske

1970

2937

Sýkora  Štefan

Trnava

1970

2938

Hrnčírik  Ján

Trnava

1970

2939

Sadloň  Dušan

Piešťany

1970

2940

Iro  Karol

Trnava

1970

2941

Štetina  Vladimír

Trnava

1970

3006

Adámek   Miroslav

Nitra

1971

3007

Kaliský  Ľudovít

Piešťany

1971

3008

Komadel  Jozef

Piešťany

1971

3009

Grančarov  Ivan

Piešťany

1971

3010

Zámečník  Vojtech

Piešťany

1971

3011

Ružička  Ivan

Trnava

1971

3012

Martinák  Jozef

Trnava

1971

3013

Fedorov  Fedor

Bratislava

1971

3099

Badura  Milan

Prešov

1972

3100

Hell  Martin

Prešov

1972

3101

Gaľa  Ján

Prešov

1972

3102

Aritolik  Martin

Prešov

1972

3103

Kodada Mikuláš

Nové Zámky

1972

3104

Špalda Jozef

Trenčín

1972

3105

Šnirc  Jozef

Prievidza

1972

3106

Nedeliak  Tibor

Prievidza

1972

3107

Sadloň  Ján

Prievidza

1972

3126

Kyrc  František

Spišská Nová Ves

1973

3127

Sláma  Peter

Senica

1973

3128

Koníček  Ivan

Senica

1973

3129

Žipaj  Jozef

Ružomberok

1973

3130

Rajčan  Anton

Dubnica nad Váhom

1973

3131

Kuník  Štafan

Trenčín

1973

3132

Krivosudský  Marian

Trnava

1973

3133

Kováč  Ivan

Košice

1973

3134

Ovádek  Emil

Trenčín

1973

3135

Sleicher  Zoltán

Lučenec

1973

3175

Šukolová  Mária

Nitra

1974

3176

Handlovský  Ján

Banská Bystrica

1974

3177

Hugo  Ivan

Banská Bystrica

1974

3178

Křivdová  Irena

Nitra

1974

3179

Mihálik  Vojtěch

Očová

1974

3180

Sládková  Mária

Trenčín

1974

3181

Mikula  Eligius

Trnava

1974

3182

Pavličicová  Jarmila

Trnava

1974

3183

Bugár  Ferdinand

Ružomberok

1974

3184

Chudjaková  Anna

Ružomberok

1974

3185

Uhrák  Michal

Ružomberok

1974

3186

Dorniaková  Drahoslava

Ružomberom

1974

3187

Lukačík  Pavol

Trenčín

1974

3188

Doktor  Štefan

Trenčín

1974

3189

Šefčík  Jozef

Trenčín

1974

3190

Kunický  Ján

Sliač

1974

3191

Kotrík  Ján

Prievidza

1974

3192

Záhorska  Eva

Nové Zámky

1974

3193

Barták  Ivan

Nové Zámky

1974

3194

Varga  Koloman

Nové Zámky

1974

3195

Hober  Belo

Nové Zámky

1974

3196

Regula  Eugen

Poprad

1974

3197

Gallová  Helena

Nitra

1974

3198

Čech  Jiří

Holíč

1974

3199

Košuličová  Dáša

Holíč

1974

3200

Mikuš  Mikuláš

Holíč

1974

3201

Kosír  Štepán

Holíč

1974

3202

Kováčik  Ľubomír

Partizánske

1974

3203

Lapčová  Anna

Prievidza

1974

3204

Králik  Miroslav

Prievidza

1974

3205

Poláček  Štefan

Prievidza

1974

3206

Švorc  Ján

Prievidza

1974

3207

Szentivány  Marian

Nitra

1974

3208

Gajdoš  Ján

Nitra

1974

3209

Keller  Peter

Nitra

1974

3210

Klein  Pavol

Nitra

1974

3211

Tomasta  Tibor

Nitra

1974

3212

Paništ  Milan

Nitra

1974

3213

Prokop  Koloman

Nitra

1974

3214

Nagy  Milan

Nitra

1974

3215

Zemka  Miroslav

Banská Bystrica

1974

3216

Kmeť  Pavol

Banská Bystrica

1974

3217

Sedliak  Dušan

Očová

1974

3218

Válka  Anton

Očová

1974

3219

Ondruš  Eduard

Bratislava

1974

3298

Česnek  Ján

Žilina

1974

3299

Ďurinik  Eugen

Žilina

1974

3300

Róža  Pavol

Partizánske

1974

3301

Sláma  Pavol

Senica

1974

3302

Mánik  Martin

Trenčín

1974

3303

Meluš  Ivan

Poprad

1974

3304

Liška  Štafan

Trnava

1974

3305

Borodáč  Hubert

Prešov

1974

3306

Tarasovič  Rudolf

Prešov

1974

3307

Švikruha  Ján

Martin

1974

3400

Belás  Jaroslav

Dubnica nad Váhom

1974

3401

Králik  Vladimír

Dubnica nad Váhom

1974

3402

Chnapek  Adam

Piešťany

1974

3403

Lazar  Ľudovít

Ružomberok

1974

3404

Tokárik  Miroslav

Ružomberok

1974

3405

Spišák  Václav

Ražňany

1974

3406

Lukačovič  Jozef

Partizánske

1974

3407

Kolik  Ladislav

Partizánske

1974

3408

Horňák  Jozef

Košice

1974

3409

Pálenik  Jozef

Nové Zámky

1974

3410

Brečka  Vojtech

Nové Zámky

1974

3411

Uhelský  Ján

Nové Zámky

1974

3412

Pásto  Juraj

Nové Zámky

1974

3413

Paulovič  Jozef

Nové Zámky

1974

3414

Osvald  Ondrej

Spišská Nová Ves

1974

3415

Česnek  JOzef

Spišská Nová Ves

1974

3416

Halva  Pavol

Nitra

1974

3417

Vrbová  Jarmila

Nitra

1974

3449

Tarasovič  Rudolf

Prešov

1974

3450

Tokár Martin 

Ružomberok

1974

3451

Sopiriak  Jozef

Kamenica nad Cirochou

1974

3487

Štefunko  Ivan

Trnava

1975

3502

Valuš  Ján

Prešov

1975

3503

Patráš  Jaroslav

Banská Bystrica

1975

3504

Brázdovič  Ľubomír

Piešťany

1975

3505

Hančák  Emil

Kamenica nad Cirochou

1975

3506

Gašpárek  Ivan

Dubnica nad Váhom

1975

3513

Vikisaly  Július

Ružomberok

1975

3514

Kreva  Jaroslav

Ružomberok

1975

3515

Bruncko  Július

Ružomberok

1975

3516

Ižo  Štefan

Ružomberok

1975

3517

Foltán  Miroslav

Prievidza

1975

3518

Kišac  Milan

Prievidza

1975

3519

Kopáčik  Peter

Trnava

1975

3520

Kumorovitz

Trnava

1975

3521

Barák  Jaroslav

Martin

1975

3522

Hudák  Anton

Kamenica nad Cirochou

1975

3523

Podhájecký  Artem

Košice

1975

3524

Borodáč  Mikuláš

Prešov

1975

3525

Košikárová  Darina

Prešov

1975

3526

Bujnoch  Jiří

Dubnica nad Váhom

1975

3527

Kurtík  Bohuslav

Žilina

1975

3528

Tománek  Vojtěch

Senica

1975

3529

Karásek  Jozef

Senica

1975

3530

Medlen  Miroslav

Senica

1975

3531

Pátek  Jozef

Senica

1975

3532

Slezák  Karol

Senica

1975

3533

Bako  Matej

Nové Zámky

1975

3534

Kopečný  Tibor

Nové Zámky

1975

3535

Kollár  Karol

Nové Zámky

1975

3536

Šmigura  Anton

Nové Zámky

1975

3537

Tormová  Katarína

Nové Zámky

1975 

3654

Kandráč  Peter

Prešov

1976

3655

Ťapuška  Marian

Prievidza

1976

3656

Haring  Miroslav

Banská Bystrica

1976

3657

Meluš  Ivan

Partizánske

1976

3658

Beer  Július

Lučenec

1976

3696

Vavro  Jaroslav

Prievidza

1976

3697

Bobok  Rastislav

Prievidza

1976

3698

Ivaška  Vladimír

Prievidza

1976

3699

Neština  Dušan

Prievidza

1976

3700

Hudec  Stanislav

Prievidza

1976

3701

Chrastina  Dušan

Martin

1976

3702

Klajnerová  Emília

Martin

1976

3703

Adámek  Peter

Martin

1976

3704

Greguš  Ján

Martin

1976

3705

Plžík  Milan

Martin

1976

3706

Vlha  Zdenko

Martin

1976

3707

Juščák  Vinco

Martin

1976

3708

Gaľová  Anna

Prešov

1976

3709

Markovič  Peter

Prešov

1976

3710

Matejkov  Jozef

Košice

1976

3711

Chromcová  Soňa

Košice

1976

3712

Scelenyi  Juraj

Košice

1976

3713

Kovary  Ľudovít

Košice

1976

3714

Behún  Anton

Košice

1976

3715

Hminda  Michal

Kamenica nad Cirochou

1976

3716

Alušík  Jozef

Kamenica nad Cirochou

1976

3717

Harmady  Zdeno

Trenčín

1976

3718

Gonščák  Stanislav

Ružomberok

1978

3719

Kožár  Jozef

Ražňany

1978

3720

Chovanec  Ľudovít

Ražňany

1978

3721

Hodinár  Milan

Nové Zámky

1978

3722

Holečková  Dana

Nové Zámky

1978

3723

Reháková  Marta

Senica

1978

3724

Kylian  Pavel

Košice

1978

3725

Krušinský  Leonard

Ružomberok

1978

3726

Mrva  Ivan

Ražňany

1978

3727

Šebián  Kamil

Ražňany

1978

3728

Roháň  Štefan

Ražňany

1978

3729

Dostál  Pavel

Partizánske

1978

3730

Bielich  Peter

Partizánske

1978

3731

Zubák  Ján

Partizánske

1978

3732

Janovic  Pavel

Partizánske

1978

3733

Grega  Stanislav

Košice

1978

3734

Gróf  Dušan

Banská Bystrica

1978

3735

Koreň  Cyril

Zvolen

1978

3736

Kostovčík  Tibor

Ražňany

1978

3737

Orviský  Pavel

Piešťany

1978

3738

Jakubec  Milan

Piešťany

1978

3739

Benedikovič  Karol

Trenčín

1978

3740

Kvočeková  Mária

Trnava

1978

3741

Hadar  Július

Trnava

1978

3742

Peterka  Miroslav

Trnava

1978

3743

Nosek  Drahotín

Holíč

1978

3744

Donoval  Pavol

Holíč

1978

3745

Vavřík  Jozef

Holíč

1978

3916

Dudek  Juraj

Košice

1978

3917

Miča   Pavol

Senica

1978

3918

Kulíšek  Vladimír

Senica

1978

3919

Vlček  Miroslav

Senica

1978

3920

Andelek  Ján

Senica

1978

3921

Škoda  Dušan

Senica

1978

3922

Hergot  Ľudovít

Senica

1978

3923

Čermák  Ľudovít

Prievidza

1978

3924

Hudček  Ľubomír

Prievidza

1978

3925

Miletič  Imrich

Prievidza

1978

3926

Králik  Viliam

Dubnica nad Váhom

1978

3927

Neštrák  František

Trenčín

1978

3928

Hanák  Jaromír

Trenčín

1978

3929

Kuník  Pavol

Trenčín

1978

3930

Hennel  Jozef

Spišská Nová Ves

1978

3931

Jurek  Miroslav

Spišská Nová Ves

1978

3932

Drobňák  Stanislav

Spišská Nová Ves

1978

3933

Krupinský  Ján

Spišská Nová Ves

1978

3934

Bukovinský  štefan

Spišská Nová Ves

1978

3935

Živčák  Imrich

Spišská Nová Ves

1978

3936

Urban  Ján

Zvolen

1978

3937

Kalmán  Ján

Zvolen

1978

3938

Benko  Peter

Zvolen

1978

3939

Čakloš  Jozef

Kamenica nad Cirochou

1978

3940

Valigura  Ján

Košice

1978

3941

Ondriš  Rudolf

Piešťany

1978

3942

Šenkýř  Miroslav

Piešťany

1978

3943

Wala  Jiří

Prievidza

1978

3944

Hájka  Ján

Trnava

1978

3945

Bajtoš  Jozef

Trnava

1978

3946

Štrbík   Ivan

Trnava

1978

3947

Pšenák   Vlado

Dubnica nad Váhom

1978

3948

Ačko  Stanislav

Dubnica nad Váhom

1978

3949

Puffler  Miroslav

Martin

1978

3950

Kubeníková   Magda

Ražňany

1978

3951

Kubeníková  Ružena

Ražňany

1978

3952

Guranič  Ján

Ražňany

1978

4023

Szabo  Ladislav

Lučenec

1978

4024

Jambrich  Ľudovít

Žilina

1978

4025

Kramár  Miroslav

Martin

1978

4026

Foltán  Viliam

Trenčín

1978

4027

Vašek  Bohumil

Partizánske

1978

4028

Kollár  Dušan

Nové Zámky

1978

4029

Vorobjov  Tibor

Nové Zámky

1978

4030

Bačíková  Monika

Kamenica nad Cirochou

1978

4031

Sekulová  Georgina

Košice

1978

4032

Kauka  Boris

Trenčín

1978

4033

Kerata  Jaroslav

Prievidza

1978

4034

Maroš  Alojz

Prievidza

1978

4035

Ťapuška  Peter

Prievidza

1978

4036

Cíger  Jozef

Lučenec

1978

4037

Rajtorová  Jaroslava

Lučenec

1978

4038

Lofaj  František

Ružomberok

1978

4039

Martinka  Ivan

Zvolen

1978

4040

Strizová  Libuša

Partizánske

1978

4041

Sluka  Miroslav

Partizánske

1978

4042

Mauer  Gejza

Dubnica nad Váhom

1978

4043

Hoferín  Ján

Dubnica nad Váhom

1978

4044

Šuchma  Gejza

Dubnica nad Váhom

1978

4045

Lacko  Ján

Dubnica nad Váhom

1978

4163

Marák  Ladislav

Nové Zámky

1980

4164

Dračayová  Oľga

Nové Zámky

1980

4165

Ďuriš  Dušan

Nové Zámky

1980

4170

Plíhal  Richard

Trenčín

1980

4171

Hanák  Peter

Trenčín

1980

4172

Viťázek  Gabriel

Trenčín

1980

4173

Homola  Ľudovít

Trenčín

1980

4174

Kapustinec Štefan

Trenčín

1980

4175

Oprenčák  Vladimír

Trenčín

1980

4176

Patráš  Viliam

Banská Bystrica

1980

4177

Patráš  František

Banská Bystrica

1980

4178

Rezanina  Vladimír

Košice

1980

4179

Sábliková  Jana

Košice

1980

4180

Hreus  Milan

Žilina

1980

4181

Ľupták  Jaroslav

Žilina

1980

4182

Surovčík  Milan

Žilina

1980

4183

Slota  Radoslav

Žilina

1980

4184

Januščák  Augustín

Trnava

1980

4185

Kumorovitzová  Marta

Trnava

1980

4186

Figura  Pavel

Piešťany

1980

4187

Kobelovský  Ján

Piešťany

1980

4188

Dinuš  Peter

Senica

1980

4189

Gašparík  Ivan

Senica

1980

4190

Gavora  Ladislav

Senica

1980

4191

Hajla  Pavol

Senica

1980

4192

Lehnartovič  Peter

Senica

1980

4193

Nečas  Rastislav

Senica

1980

4194

Nečasová  Anna

Senica

1980

4195

Vass  Jozef

Senica

1980

4196

Kovary  Gabriel

Prešov

1980

4197

Ivaška  Aleksander

Prievidza

1980

4198

Nagyová  Gabriela

Prievidza

1980

4199

Leporis  Alexander

Prievidza

1980

4200

Kuriačková  Anna

Zvolen

1980

4201

Mojš  Ján

Ružomberok

1980

4202

Kazda  Antonín

Ružomberok

1980

4203

Ďuriš  Pavol

Partizánske

1980

4204

Brida  Jozef

Partizánske

1980

4205

Hlavna  Peter

Partizánske

1980

4206

Jurčák  Ján

Očová

1980

4207

Holoda  Jozef

Očová

1980

4208

Mojš  Milan

Ružomberok

1980

4209

Veselovský  Ján

Ružomberok

1980

4210

Haluška  Bohuslav

Ružomberok

1980

4211

Kubala  Stanislav

Ružomberok

1980

4212

Jantek  Štefan

Ružomberok

1980

4213

Varga  Vincent

Spišská Nová Ves

1980

4214

Lipták  Ján

Spišská Nová Ves

1980

4215

Garčár  Miroslav

Spišská Nová Ves

1980

4216

Štrbka   Jozef

Spišská Nová Ves

1980

4287

Rešovský  Jozef

Spišská Nová Ves

1980

4288

Šoltýs  Jozef

Spišská Nová Ves

1980

4289

Kufčáková  Anna

Spišská Nová Ves

1980

4290

Čuj  Jozef

Spišská Nová Ves

1980

4291

Šoltýs  Jozef

Spišská Nová Ves

1980

4351

Strečko  Eugen

Nové Zámky

1980

4352

Pavlič  Miroslav

Ražňany

1980

4353

Kubeník  Miroslav

Ražňany

1980

4354

Tešla  Ján

Ražňany

1980

4355

Hubka  Ján

Poprad

1980

4356

Janok  Ján

Poprad

1980

4357

Meliorisová  Daniela

Poprad

1980

4358

Belák  Jozef

Poprad

1980

4359

Melioris  Stanislav

Poprad

1980

4360

Procházka  Dušan

Očová

1980

4361

Horný  Vladimír

Banská Bystrica

1980

4362

Kasal  Ivan

Banská Bystrica

1980

4363

Goruša  Rudolf

Martin

1980

4364

Buzák  Tibor

Martin

1980

4365

Matúš  Ladislav

Martin

1980

4366

Hanáková  Drahomíra

Trenčín

1980

4367

Pudela  Vladimír

Trenčín

1980

4368

Horáček  Ľuboš

Trenčín

1980

4369

Cepko  Milan

Trenčín

1980

4370

Kuruc  Ladislav

Nové Zámky

1980

4371

Perďoch  Stanislav

Nové Zámky

1980