Plachtárska komisia SNA
radí - pátra - informuje

 

29. január 2002 - Zápis zo zadanutia PK 6.12.2002 konaného v Martine.

Príloha č.1 Výsledky podujatí 2002

Príloha č.2 Korigované body z PMSR 2002

21.november 2002 - pozvánka na plénum

21.november 2002 - Výberové konanie na usporiadanie plachtárskych súťaží v 2003

Pozvánka na sústredenie juniorov!

Zápis zo zadanutia PK 22.3.2002 konaného v Žiline

Pravidlá pre používanie nehomologovaných GNSS FR a elektronických barografov pre kontrolu letov na súťažiach v SR okrem PMSR

Slovenské rekordy v bezmotorovom lietaní platné k 1.12.2001

Návrh súťažného poriadku a nominačných kritérií ktorý bude predložený plachtárskemu plénu 10.11.2001 na schválenie
3.3.2002 zasadnutie IGC v Lausanne - správa delegáta