Plachtárska komisia

Pán Ing.Miroslav Strnka

 

 

 

V Matine 22-03-2001

 

Vec: Vyhlásenie decentralizovanej plachtárskej súťaže                                               

 

 

Týmto Vám oznamujeme, že Aeroklub Martin vypisuje pre rok 2001 nasledovnú súťaž:

 

 

Pravidlá: deklarovanie podľa športového poriadku FAI ako pre získanie FAI odznakov

Lety: iba nad územím SR

Piloti: bez obmedzenia

Časové obmedzenie: výhru získava prvý let v sezóne 2001 spĺňajúci nasledovné požiadavky. Nie je možné zasielať staršie výkony.

 

Úlohy:

1- Prvý uletenný FAI trojuholník 300 km rýchlosťou väčšou ako 100,00 km/h.

Platí iba pre vetroňe klubovej triedy.

                                    Odmena: 5.000,-Skk

 

1-     Prvý uletený FAI trojuholník 500 km rýchlosťou väčšou ako 95,00 km/h.

Platí iba pre vetroňe klubovej a štandartnej triedy.

                                    Odmena: 10.000,-Skk

 

2-     Prvý uletený deklarovaný let cez tri otočné body  na trati 750 km.

Platí pre vetroňe všetkých tried.

                                    Odmena: 15.000,-Skk

 

3-     Prvý uletený voľný let na vzdialenosť cez tri otočné body na trati 1000 km.

Platí pre vetroňe všetkých tried.

                                    Odmena: 50.000,- Skk

 

 

Prosíme aby ste uvedenú súťaž uviedli v zápise zo zasadania plachtárskej komisie.

 

 

S pozdravom

 

 

 

 

 

Braňo Jesenský

 

Info:www.gliding.sk