PRIHLÁŠKA AKRO NITRA 2002

 

 

Meno a Priezvisko:

Dátum narodenia:

Bydlisko:

Telefón (Mobil):

E-Mail:

Aeroklub:

Ćíslo preukazu sposobilosti:

Platnosť do:

Počet hodín na vetroňoch celkom:

Počet hodín na vetroňoch v akrobacii:

Požiadavka na ubytovanie (osôb / nocí):

Požiadavka na stravu na letisku (osôb / druh / dní):

 

 

 

 

 

 

...............................................                                                       ..............................................

       podpis prihláseného                                                                pečiatka a podpis za aeroklub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prihláška môže byť zaslaná faxom, E-mailom alebo oznámená telefonicky na uvedené čísla:

Tel./Fax:           +421 37 7334805

Mobil:               +421 903 205 429 (VLP p. Kňažek)

+421 905 211 669 (p. Foltín)

E-Mail:              vladimir.foltin@lps.sk

aeroklub.ni@mail.pvt.sk