Lety v diamantových výškach.

 

 

Je mnoho plachtárov, ktorým do získania zlatého C s troma diamantmi  chýba posledná podmienka – prevýšenie  5000m. Majú naštudované  techniky lietania vo vlnovom prúdení, ale o nástrahách ktoré číhajú na ich telo vedia veľmi málo. Každý, kto získal pilotný diplom musel dokázať na skúškach určitý stupeň vedomostí. Časom sa však niektoré vedomosti vytrácajú. Aby sme lepšie pochopili výškové nemoci, zopakujme si niektoré údaje o atmosfére. Zemská atmosféra sa skladá z 21% kyslíku, 78% dusíku a 1% vzácnych plynov. Teplota klesá 0,65°C na 100m alebo 2° na 1000ft výšky. Tlak klesá každých 5500m o polovicu. To znamená že v 5500m je polovičný tlak ako na Zemi a v 11000m je štvrtinový.

 

Pri výškovom lete, sa ako prvý problém môže dostaviť:

 

 Bolesť v dutinách:

         - Postihuje  zažívací trakt. Nieje životu nebezpečná, ale môže nám veľmi znepríjemniť let. Začína sa prejavovať pri poklese tlaku pri stúpaní nad 3000m. Je spôsobená rozpínaním  plynov, ktoré obsahujú niektoré orgány v tele. Rozpínajúce plyny tlačia na steny orgánov a spôsobujú bolesť. Zažívací trakt konštantne obsahuje  okolo 0,5 l plynu, ktorý vzniká pri trávení. Ďalej sa môže dostať plyn do tela pri prehĺtaní jedla, pitím nápojov obohateným kysličníkom uhličitým... Príznaky sú: pocit plnosti, bolesť brucha rôznej intenzity, zrýchlené povrchné dýchanie (hlbší nádych spôsobuje bolesti). Prevencia: pred letom nejesť potraviny ktoré pri trávení produkujú zvýšené množstvo plynov, nepiť sýtené nápoje, vyprázdniť močový mechúr, vyprázdniť plynný obsah čriev a žalúdka.

         - Postihuje uši. V strednom uchu máme Eustachovu trubicu ktorá, funguje ako jednosmerný ventil a pri stúpaní vypúšťa pretlak zo stredného ucha do nosohltanu. Pri klesaní musíte rozdiel tlakov vyrovnávať aktívnymi pohybmi: prehĺtať, žuvať, široko otvárať ústa... Problém nastáva napr. ak máte zápalové ochorenie horných dýchacích ciest a viazne vyrovnávanie tlakových zmien. Príznaky sú: zaľahnutie ucha, pichanie v uchu, bolesť ucha, závrat. Prevencia: nelietať pri ochorení horných ciest dýchacích, uvoľniť priechodnosť nosu kvapkami.

         - Postihuje zuby. Nesprávne zablombovaný zub môže obsahovať vzduchovú bublinu, ktorá sa pri stúpaní rozťahuje a  dráždi nerv. To môže spôsobiť bolesť, ktorú je spočiatku ťažké lokalizovať. Tu pomôže len dať si zuby do poriadku.

Pri väčšine bolestiach v dutinách  platí, že ak zahájite zostup, bolesti prestanú. Inak je to pri bolestiach uší pri klesaní. Vtedy treba prerušiť klesanie a klesať len mierne.

 

            Ďalšia nemoc číhajúca na plachtárov je: 

 Hypoxia:

             - je najvážnejší problém, ktorý môže stretnúť plachtár pri pokuse o diamantové prevýšenie. Riziko spočíva v nenápadnom až zákernom rozvoji príznakov. Hypoxiou sú ohrozený všetci, ktorí letia vo výške nad 4000m bez kyslíka. Hypoxia je definovaná ako stav nedostatočného zásobovania krvi,  tkaniva a buniek kyslíkom. Príčinami hypoxie je pokles koncentrácie kyslíku vo vdychovanej zmesi, pokles parciálneho tlaku kyslíku v tepnovej krvi spôsobený poklesom atmosférického tlaku vo výške a porucha transportu kyslíku do pľúc. Tento druh hypoxie sa označuje ako hypoxická hypoxia a postihnuté sú pľúca. Ak je schopnosť krvi transportovať kyslík znížená v dôsledku zníženého počtu červených krviniek, alebo poruchou funkcie hemoglobínu, hovoríme o anemickej hypoxii a postihnutá je krv. Účinkom niektorých drog, jedov aj alkoholu sa môže zablokovať látková výmena buniek a vzniká neschopnosť zužitkovať dodaný kyslík. takáto hypoxia sa nazýva histoxická hypoxia. Spotreba kyslíku v ľudskom tele nie je rovnomerná. Veľké množstvo dýchaného  kyslíku spotrebuje nervové tkanivo (cca 20%). Na rozdiel od väčšiny buniek nemajú bunky centrálneho nervového systému a miechy žiadnu rezervu v zásobení kyslíkom a sú na jeho nepretržitej dodávke úplne závislé. Pri stúpaní dochádza k poklesu zásobovania organizmu kyslíkom a prvé sú postihnuté najvyššie položené partie centrálneho nervového systému. To znamená, že od začiatku hypoxie je postihnuté logické myslenie, pamäť (krátkodobá pamäť od výšky 2500m+) a niektoré zmyslové funkcie (zrak - nočné videnie, sluch). Telo sa začína  reflexne brániť nedostatku kyslíku samo tým, že zvýši tepovú a dýchaciu frekvenciu.

Príznaky sa dostavujú v určitom poradí a  môžeme ich rozdeliť na subjektívne:- pocit eufórie ako pri opilosti, bolesti hlavy, únava, pocit na zvracanie... a  objektívne:- zrýchlené dýchanie, zrýchlená tepová frekvencia, poruchy koncentrácie, pamäti, logického myslenia, vnímania až strata vedomia. Pre pilota postihnutého hypoxiou príznaky nie sú  sami o sebe alarmujúce, ale pozorovateľ ich môže poznať.  Výskyt a intenzita príznakov hypoxie je individuálny. Človek ktorý sa už stretol s hypoxiou vie, aké pocity a príznaky môže očakávať. Nebezpečný je pocit eufórie, ktorý mení postihnutému priority. Výkonnosť človeka v hypoxickom prostredí je limitovaná. Kritická výška, kde bez použitia kyslíka stráca vedomie aj trénovaný zdravý jedinec je okolo 6500m. Možno namietnete, že horolezci zdolajú aj 8500m bez kyslíka. Nezabúdajte že oni sú aklimatizovaní. Let vo vlne na diamantové prevýšenie trvá priemerne od 1,5h do 2,5h. Z praktického hľadiska je dôležitý čas, počas ktorého človek vystavený vplyvom hypoxického prostredia je schopný s plným vedomím

kontrolovať svoju činnosť. Doba užitočného vedomia (DVU) je vo výške 5500m okolo 20-30min, vo výške 7500m asi 3 až 5min a vo výške 9000m už len 40 až 90sec.

Faktory ktoré znižujú odolnosť voči hypoxii:

         -Rýchlosť výstupu ( rýchlejší výstup skracuje DUV)

         -Únava  (unavené telo sa ťažšie bráni nedostatku kyslíku)

         -Fyzická aktivita  ( počas letu u plachtára nehrozí)

         -Nedostatočná výživa  (klesá množstvo krvného cukru)

         -Alkohol a fajčenie (pozor na bujaré večierky pred výkonom)

         -Lieky, drogy (niektoré lieky znižujú schopnosť tela využívať kyslík)

 

 

 

             A znova jedna nebezpečná  známa aj pod pojmom aeroembolyzmus:

 Dekompresná nemoc:

             Táto nemoc je spojená s poklesom  atmosférického tlaku pri stúpaní do veľkých výšok  (6000m+) rýchlosťou   väčšou ako 2,5m/s. .  Na dekompresnej nemoci sa najväčšou mierou podieľa dusík. Ak dýchame vzduch na zemi bez zmeny tlaku je rozpustený dusík v našej krvi v rovnováhe s dusíkom obsiahnutom vo vzduchu. Pri pomalom poklese tlaku sa prebytočný dusík uvolní dýchaním. Ak je zmena tlaku príliš veľká, vytvoria sa  v krvi bublinky dusíku.(je to ako keď otvoríte fľašu s malinovkou, ktorá je nasýtená kysličníkom uhličitým. Poklesne tlak a prebytočný kysličník sa uvoľní) Tieto bublinky sú potom krvou transportované do orgánov, kde spôsobujú rôzne problémy. Časté sú bolesti hlavy, kĺbov, svrbenie kože, suchý kašeľ.  Vážnejšie príznaky sú závrate, strata vedomia. Príznaky sa môžu dostaviť počas stúpania a pomôže len rýchle sklesanie a kyslík. Niekedy let prebehne bez príznakov a až na zemi začnú bolesti hlavy, kĺbov alebo závrate. Radšej vyhľadajte lekársku pomoc.

 

Teplota. Vo výške 6km je teplota okolo  -25°C aj v lete. Pri studenom severnom prúdení môže byť ešte nižšia. Strata telesnej teploty zvyšuje spotrebu kyslíku, čo môže viesť ku kyslíkovému deficitu, čiže urýchli nástup hypoxie.  Pri nevhodnom oblečení hrozia omrzliny. Najviac  ohrozené sú končatiny. Pred  vzletom si dajte suché ponožky, teplé topánky. Dobré sú rukavice, šál a okuliare, pretože vetranie kabíny musí byť často otvorené, lebo vydychovaná para by kondenzovala a zamŕzala na kabíne.

 

Prajem vám veľa pekných zážitkov z vlnového lietania a dúfam že sa s nimi čoskoro  podelíte aj s ostatnými plachtármi.

               

                                                                                                     Pavol Černý