X. Memoriál Ivana Hudeca

Trnava 2002

Celkové poradie po 3 . bodovanej letovej úlohe

K O N E Č N É V Ý S L E D K Y

Por. Meno Priezvisko Št. znak Aeroklub Štát Typ vetroňa Koeficient Body

1.
Jaroslav Mišun ZT SG Roche, Basel Švajciarsko Discus 108 1323

2.
Andrej Zelem M1 Očová Slovenská republika VSO – 10 96 1124

3.
Ľubor Kuvik LK Air Sympatia Slovenská republika DG 303 108 794

4.
Peter Štefančin 18 Očová Slovenská republika VSO – 10 96 669

5.
František Hubáček 96 Žilina Slovenská republika VSO – 10 96 655

6.
Michal Bajtoš 85 Trnava Slovenská republika VSO – 10 96 460

7.
Tomáš Janík 81 Nitra Slovenská republika VSO – 10 96 436

8.
Ľubomír Jakubčák 19 Poprad Slovenská republika VSO – 10 96 404

9.
Elígius Mikula D4 Trnava Slovenská republika VSO – 10 96 375

10.
Martin Necpal AR Trnava Slovenská republika Discus 108 233

11.
Antónia Sulírová M2 Poprad Slovenská republika VSO – 10 96 200

12.
Igor Berko LZ Spišská Nová Ves Slovenská republika Discus 108 0
Helena Orlická
Ing. Marián Kumorovitz

Hlavný rozhodca
Výsledky vyhlásené v Trnave dňa: 9.8.2002 o 11:49 hodine SLČ Riaditeľ súťaže

Po letovej úlohe zo dňa: 3.8.2002 Strana 1 z 1